Đường cao tốc Bắc Nam (Đoạn TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) – Gói 8

Dự án Đường cao tốc Bắc Nam (Đoạn TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) – Gói 8
Chủ đầu tư Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
Nội dung công việc Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không
Diện tích xử lý 38.242 m2
Thời gian thực hiện 08/2013 – 09/2014