Khu đô thị Sala Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM)

 

Dự án Khu đô thị Sala Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM) 
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Nội dung công việc
Diện tích xử lý
Thời gian thực hiện