Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

 

        Dự án                                  Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVC)
Nội dung công việc Xử lý nền đất yêu bằng phương pháp cố kết chân không kết hợp gia tải
Diện tích xử lý 94.000 m2
Thời gian thực hiện 10/2012 – 05/2014